Hem

golftermer-1

Den här sidan har skapats i samarbete med NJGolf – Golfbollar Online
Besök den här sidan om du vill handla golfbollar i hög kvalité till bra priser.

Inom golfen så finns det en massa olika termer. För att du ska förstå språket ute på golfbanan så bör du känna till de mest grundläggande golftermerna. Vi har gjort en översättning på de vanligaste golftermerna.

Albatross - Innebär att att en spelare slår bollen i hål på 3 under par.  2 slag på ett par 5 hål eller 1 slag på ett par 4 hål

Adressering - Spelaren placerar golfklubban framför bollen, görs precis innan man ska slå iväg golfbollen

Baksving - En baksving är första delen av en golfsving där du drar golfklubban bakåt

Bogey - Innebär att man slår bollen i hål på 1 slag över hålets par. Exempel,  4 slag på ett par 3 hål

Birdie - Innebär att man slår bollen i hål på 1 slag under par. Exempel, 4 slag på ett par 5 hål

Backspinn - Backspinn innebär att golfbollen spinner tillbaka i motsatt riktning mot vad den slogs ifrån. Något som duktigare golfspelare normalt utnyttjar för att få stopp på bollen på green

Bounce - Bounce är vinkeln på klubbans undersida. Bouncen gör att klubban studsar.. En klubba med mycket bounce är bra vid mjukt underlag och lite bounce på hårt underlag.

Bunker - Bunkern är ett hinder i golf som består utav sand. När man hamnar i bunkern så får man inte grunda sin golfklubba i sanden. Gör man det får man 1 slags plikt. Man får heller inte ta bort lösa föremål som småsten och löv.

Bästboll - Bästboll är en av många olika spelformer som finns i golf. En bästboll innebär att två spelare bildar ett lag och man väljer sedan det bästa resultatet på varje hål.

Caddie - En caddie är en medhjälpare som bär en golfspelares bag. En caddie hjälper även till med att mäta avstånd, läsa puttar, välja klubbor m.m. Caddies är mer förekommande på proffstävlingar och en caddien erhåller 10 % av golfspelarens intäkter. I asien är det även vanligt för amatörer att kunna hyra en caddie vid sällskapsronder.

Chipp - En typ av ett golfslag som utförs från korta avstånd utanför green. En chipp slås med en järnklubba och målet är att få bollen att flyga och landa på green och rulla mot hål.

Cut/kvalgräns - En golftävling kan ibland bestå utav flera ronder. Då är det normalt att man har en cut/kvalgräns efter halva tävlingen, så endast de bästa spelarna finns kvar.  En cut baseras på antal slag.

Choke  – Choke betyder att man helt plötsligt börjar spela dåligt på grund utav att man blir nervös och inte kan kontrollera sig. Helt plötsligt tar man sämre beslut och slår sämre slag. Detta sker oftast i samband med att man har en bra score på gång eller ligger bra till i en golftävling. Detta är något som alla golfare upplever, amatörer och proffs.

Dormy - Dormy innebär att en spelare i matchspel kommer att vinna matchen om han vinner ett hål till och spelaren kan som sämst sluta lika. Tillexempel, En spelare har 3 upp med tre återstående hål kvar, vinner han något av hålen så har han vunnit matchen. Förlorar spelaren de tre sista hålen så delas matchen.

Drivern- En golfklubba som används som utslagsklubba på långa hål. Oftast  på par 4 och par 5 hål. Drivern har lägst grader utav alla golfklubbor i ett golfset och det grävs att man slår bollen ifrån en pegg.

Drive - En Drive är det första slaget på ett golfhål som utförs med drivern.

Driving range - Ett område på en golfbana där golfspelare kan stå och träna på det långa spelet.

Dimples - Dimpels är de små groparna på en golfboll. Dimples är väldigt avgörande för hur en golfboll kommer att flyga. En golfboll har normalt mellan 300-450 dimples/gropar.

Dogleg -  Dogleg används för att beskriva att ett hål svänger från tee till green.

Draw - Draw innebär att bollen skruvas lite i sidled. För en högerspelare är det skruv åt vänster och för en vänsterspelare, skruv åt höger.

Dropp - Att droppa innebär att en spelare släpper bollen från sin hand. När man droppar så måste man stå upprätt och ha armen utsträckt i axelhöjd. Man droppar när man behöver lättnad för sitt spel. Man kan droppa med pliktslag eller utan pliktslag. Dropping med pliktslag görs normalt när man har slagit bort sin golfboll eller droppar sig fri från ett hinder. Dropping utan pliktslag, eller en så kallad ”fri dropp” får göras om man ligger intill ett tillverkat föremål eller om man måste droppa sig fri från tillfälligt vatten.

Dubbelbogey - Innebär att en spelare har gjort ett resultat på ett golfhål som motsvara 2 över hålets par. Tillexempel 6 slag på ett par 4 hål.

Duff - Ett slag där spelaren träffar marken innan golfbollen. Detta sker oavsiktligt och det leder till ett dåligt golfslag.

Eagle - En Eagle innebär att man går 2 under par på ett golfhål. 3 slag på ett par 5 hål eller 2 slag på ett par 4 hål.

Floridabollar - Ett annat ord för begagnade golfbollar. Ordet floridabollar används ofta för att beskriva en mix utav begagnade golfbollar.

Fade - Fade innebär att bollen skruvas lite i sidled. För en högerspelare är det skruv åt höger och för en vänsterspelare, skruv åt vänster.

Fairway - Fairway är den finklippta delen som löper mellan tee och green.

Flop - Ett flopp slag är ett avancerat golfslag som startar brant och flyger kort, endast ett par meter. Flopp slag används ofta utav duktiga spelare runt om green för att få stopp på golfbollen.

Fore - När man slår ett slag som är påväg emot andra spelare på banan så ropar man FORE,  Golfare är skyldiga att ropa fore om det finns risk att man ska träffa en annan människa ute på golfbanan.

Fyrboll - Innebär att två spelare bildar lag och spelar mot två andra spelare.

Foursome - Två spelare bildar ett lag. De spelar på samma boll och slår vart annat slag tills de att bollen är i hål. Man slår ut på varannan tee.

Foregreen - Foregreen är den kortklippta delen som finns precis utanför green. (6-10 mm långt gräs)

Golfbag - Väskan som spelaren lägger sina klubbor i. Det finns bärbagar och vagnbagar.

Golfbana - En golfbana består utav golfhål och en golfbana är hela området som är anpassat för golf.

Golfbollar - Golfbollar är de bollarna som används när man spelar golf. Golfbollar får inte väga mer än 45,93 gram och måste ha en diameter som inte får understiga 42,67 mm. Mer information om golfbollar finns på www.golf-bollar.se

Golfklubb - En golfklubb är den förening eller företag som ansvarar för golfbanan.

Genomsving - En genomsving är den sista delen i en golfsving

Golfetikett – Uppträdande på banan, det finns olika regler beroende på vilken bana du besöker. Många golfbanor kan tillexempel ha särskilda bestämmelser för vilka kläder man får ha på en golfbana.

Golfklubba - En golfklubba används för att slå iväg golfbollen. Det finns flera olika typer av golfklubbor som används för att slå iväg bollen, beroende på hur långt du har kvar till hålet. De olika golfklubborna som finns är drivers, fairwaywoods, hybrider, järnklubbor, wedgar chipper och putter. Besök www.golf-klubbor.se om du vill ha mer information om golfklubbor.

Golfregler - Regler inom golf som måste följas för att det ska bli ett rättvist spel.

Golfvett - Golfvett beskriver hur man ska uppföra sig på banan.

Greenfee - En avgift som tas ut av en golfklubb när spelare från en annan klubb kommer på besök och vill spela banan.

Greenkeeper - De som jobbar med skötseln av en golfklubb kallas för greenkepper.

Greenlagare - En greenlagare är ett verktyg som används för att laga de nedslagsmärken som en golfboll förorsakar på grenen.

Greensome - En spelform där två spelare bildar ett lag. Bägge slår ut från tee. Man väljer sedan den bästa bollen, därifrån slår spelare som inte slog ut den valda bollen näst slag. Man slår vartannat slag från det att bollen är i hål.

Golfgrepp - Är den delen av golfklubban som man håller i. Ett golfgrepp tillverkas utav gummi för att man ska få ett bra grepp om klubban.

Grunda klubban - Innebär att man vidrör underlaget med golfklubban. Det är ej tillåtet i en bunker eller ett vattenhinder innan slaget.

Golfhandske - Det är den handsken en golfare har på sig för att få ett bättre grepp i klubban. En höger spelare har sin handske på sin vänsterhand och tvärtom för en vänsterspelare.

Handicap - Är ett system för att jämna ut skillnader mellan olika golfspelares skicklighet. Det innebär att en duktig spelare kan spela emot en sämre spelare på samma villkor.

Handicap index - Graderingen på hur svårt ett golfhål är på en golfbana. Om ett hål har handikapp 1 så är det banans svåraste hål, medans ett hål med handikapp 18 är banans lättaste golfhål. Detta graderingssystem är utformat för att spelare ska kunna fördela sina slag på golfbanan.

Hinder - Ett hinder är en benämning på vattenhinder, sidovattenhinder och sandbunkrar.

Hindrande föremål - Ett tillverkat föremål som är ivägen för ditt spel. Tillexempel en bänk eller en skylt.

Head greenskeeper - Banchefen på en golfklubb som ansvarar för skötseln och golfbanan.

Hole in one - Innebär att man hålar ur ett hål på 1 slag. Man sätter bollen i hål direkt ifrån tee. Det är vanligast på par 3 hål men förekommer även av långt slående spelare på par 4 hål.

Hook - En hook är ett typ av slag som får bollen att generera kraftig sidoskriv, för en högerspelare är det vänsterskruv och för en vänsterspelare skruv åt höger.

Hybridklubba - En golfklubba som är en kombination emellan en fairwaywood och en järnklubba. En hybrid ersätter de långa järnen som normalt brukar vara mer svårslagna.

Hål - Hålet som golbollen tillslut ska i. Måttet på hålet är 10,8 cm.

Hålkopp - Hålkoppen är nedsänkt ca 2.5 cm i golfhålet och den måste minst vara 10 cm djup.

In - De sista 9 hålen på en 18 håls golfbanan kallas för in.

Inspel - Inspel är det golfslag som slås vars syfte är att landa på green.

Irish greensome - Är en spelform där två spelare slår ut varsin boll, Man slår sedan sitt nästa slag på den andre spelarens boll. Därefter väljer man den bästa bollen och spelar sedan vartannat slag tills bollen är i hål. Det gäller bara på par 4 och par 5 hål. På par 3 hålen spelar man vartannat slag efter det att man valt den bästa bollen efter det första slaget.

Kondor - Innebär att man gör en hole in one på ett par 5 hål. Man går alltså 4 under par på ett hål. En kondor har aldrig inträffat på en proffsävling. Det finns bara ett fåtal golfspelare i världen som slår tillräckligt långt för att ens ha en chans att sätta bollen på 1 slag på ett par 5 hål.

Korthålsbana - En korthålsbana är en golfbana som endast har korta hål. Par 3 hål som varierar mellan 60-150 meter.

Loft - Vinkeln på golfklubbans blad.

Lie - Vinkeln mellan skaftet och sulan på en golfklubba.

Longdrive - Longdrive inom golfen är en tävlingssport som går ut på att slå så långt som möjligt. Den som slår den längsta drivern vinner.

Lobwedge - Golfklubban som har det högsta loftet. Klubban används när man behöver slå korta slag med hög precision. Graderna på en lobwedge varierar mellan 58-64 grader.

Linksbanor - En typ av en golfbana där marken banan ligger på består utav sandjord från havets botten. Linksbanor har ett speciellt utseende med mycket kullar och hög ruff. Linksbanor är vanliga på den brittiska kusten.

Lokala regler - Lokala regler är regler som den lokala golfklubben har bestämt.

Lösa naturföremål - Naturföremål som inte sitter fast, tillexmpel små pinnar och löv. Dessa får du ta bort så länge din boll inte vidrörs.

Mark under arbete - Även kallat MUA, Det är ett område  som är under reparation. Områdets gräns brukar oftast markeras med blå eller blå vita pinnar. Man får fri dropp för MUA.

Markör - När man spelar golf så skriver man den andres scorecort. Personen som skriver ett scorekort kallas för markör. Personen som skriver ditt scorekort är din markör.

Matchspel -  En spelform där man spelar 1 mot 1 eller 2 mot 2. I ett matchspel så tävlar man om varje hål. När man har vunnit fler hål än vad som återstår att spela, så har man vunnit matchen. En match kan även sluta lika. I Ryder cup, presidents cup och solheim cup spelar man alltid matchspel.

Mulligan - Något som är väldigt vanligt inom sällskapsspel. Det innebär att man alltid får en andra chans på det första hålet. Slår man ett dåligt utslag ut i skogen så brukar man få en boll till utan att det första slaget räknas. Man kan säga att det är samma som att man går av rundan och startar en ny. Detta är något som är emot de vanliga golfreglerna och det är ej tillåtet under tävlingar.

Närspel - En sammanfattande benämning för de korta spelet i golf som innefattas av puttning, pitchar, bunkerlsag.

Nersving - Den del av en golfsving då klubban rör sig mot bollen.

Out of bonus - Out of bounds betyder utanför banans gräns. Out of bonus är markerat med vita pinnar och det är förbjudet att spela golf utanför de vita pinnarna. Slår man ett slag som hamnar out of bonus så måste man slå om sitt slag från samma plats där de ursprungliga slaget slogs, med ett slags plikt.

Par - Par beskriver ett golfhåls längdvärde. Det finns par 3, par 4, par 5 hål och i vissa fall även par 6 hål. Ett par 3 hål är normalt 100-230 meter, Ett par 4 hål är normalt 230-430 meter, Ett par 5 hål är normalt 430-550 meter och ett par 6 hål 550-700 meter. En 18 håls golfbana brukar normalt ha ett totalt par på 72 slag som normalt brukar bestå utav fyra par 3 hål, tio par 4 hål och fyra par 5 hål. Detta kan dock variera. Man förväntas att nå en green på två slag mindre än par för att sedan putta två gånger för att klara av hålets par.

Passa - Passa inom golf betyder att en caddie eller en annan spelare står och håller flaggan på greenen när en annan spelar slår bollen. Det sker när en spelar har begärt passning för att han/hon ska se hålet tydligare eller om spelaren vill ha ur flaggan för att öka chanserna att bollen ska gå i hål.

Pay and play - En benämning på en golfbana som inte kräver ett medlemskap på en golfklubb för att få spela på den. Istället betalas en avgift för varje runda. Pay and Play banor har blivit allt mer vanliga i Sverige och det är ett bra sätt att testa på golf.

Peggar -  Är det långsmala föremålet man trycker ned i gräset och placerar golfbollen på. En golfboll peggas upp för att det ska bli lättare att träffa bollen med klubban. Peggar är vanligtvis tillverkad av trä eller plast och de säljs i olika längder.

Pilsnerboll - Innebär att när en spelare från vit eller gul tee inte lyckas slå sin boll längre än damernas tee så får denne spelaren bjuda sina medspelare på en öl efter ronden.

Pitching medge - Klubban i bagen som är markerad med ett P eller PW. Man kan även kalla det en järn 10. Klubban används ofta vid chipslag och inspel mot green.

Pitchslag - Ett kort golfslag, normalt runt 30-50 meter. Ett pitchslag utförs ofta med en wedge.

Pliktslag - En benämning inom golreglerna som innebär att man straffas med att lägga till slag på sin score. Tillexempel om man slår en golfboll out of bounds så måste man slå om slaget från samma plats med 1 slags plikt. Vid grova regelbrott som tillexmpel när man grundar golfklubban i ett hinder så får man två slags plikt.

Poängbogey - En speltyp inom golfen där spelaren får poäng på varje hål för sina prestationer. Om man går på sitt förväntade handikapp på ett golfhål så belönas man med två poäng. Presterar man bättre än sitt handikapp så får man 3 poäng, det går även att få mer poäng.

Pro - En pro är en licensierad golfinstruktör

Pull - En pull innebär att man startar sin golfboll i fel riktning mot vad man siktar på. För en högerspelare är det åt vänster och för en vänsterspelare åt höger.

Push - En Push innebär att man startar sin golfboll i fel riktning mot vad man siktar på. För en högerspelare är det åt höger och för en vänsterspelare åt vänster.

Putter - Puttern är den golfklubban som normalt används på green.

Puttning - Är ett slag som utförs på green med puttern.

Ruff - Är den delen av spelfältet som ligger utanför fairway. Längden på gräset på ruffen kan variera, men den är alltid högre än semiruffen och fairway.

Sandwedge - En golfklubba med mycket loft som är anpassad för bunkerslag.

Score - En score är summan av de antal slag som en spelare har slagit.

Scorekort - Är det kort som scoren antecknas på. Man antecknar det totala antalet slag på varje hål. I slutet på rundan så räknar man ut sin totala score.

Scramble - En spelform som kan spelas med 2,3 eller 4 spelare. I en scramble så slår alla spelare ut, man väljer sedan det bästa slaget. Därifrån slår sedan alla spelare nästa slag för att sedan välja det bästa slaget igen. Detta upprepar man tills det att bollen är i hål.

Scratchspelare - En scratchspelare är en golfspelare som har 0 i handikapp eller bättre.

Seasidebana - En typ av en golfbana som är belägen vid kusten. En seaside banas underlag består inte utav sandjord från havsbotten som en linsbana gör.

Semiruff - En kortare typ av ruff som är belägen mellan fairway och ruffen.

Shotgun - Betyder att alla spelare startar samtidigt på en golftävling. Alla grupper placeras ut på olika hål. Tävlingsledningen startar sedan grupperna i form av ett knallskott eller med en tuta.

Singel - Innebär att en spelare inte tillhör ett lag.

Singelhandicap - Innebär att en spelare har ett handikapp som är 9,9 eller lägre.

Slaggolf - En spelform där det maximala antalet slag på ett hål är 5 över par. Har man nått det maximala antalet slag så behöver man inte spela klart hålet.

Slagtävling - En spelform där bollen måste spelas tills de att den är i hål. Det finns inget maximalt antal slag. Denna spelform är vanlig på proffstävlingar.

Slice -  – En slice ett typ av ett golfslag som får bollen att generera kraftig sidoskriv, för en högerspelare är det högerskruv och för en vänsterspelare skruv åt vänster.

Slope- Ett system som visar hur svår en golfbana är. Varje bana har en slopetabell som visar hur många slag en spelare erhåller i förhållande till banans par.

Spelrätt - Ett bevis på att en spelare har erlagt en insatts i klubben. En spelrätt köps och säljs och många klubbar kräver att man har en spelrätt för att få spela.

Stans - Placeringen utav en spelares fötter vid uppställningen utav golfsvingen.

Sidovattenhinder - Ett vattenhinder som är markerat med röda markeringar. I ett sidovattenhinder får du till skillnad från ett vattenhinder droppa bollen inom två klubblängder från skärningspunkten. dock ej närmare hål

Spoon - En benämning på träklubborna. En spoon kallas även för metalwood eller fairwaywood. Spoonen används vid längre slag då järnklubborna inte räcker till eller där drivern går för långt.

Stinger - Ett typ av ett golfslag som startar lågt för att sedan stiga snabbt. Slaget används ofta utav duktigare spelare som behöver slå under ett föremål eller i kraftig motvind.

Stimpmeter - Stimpmeter används för att mäta hur snabbt en golfboll rullar på green.

Sving - Är den totala rörelsen som en spelare utför med golfklubban för att slå iväg golfbollen.

Tee - Tee är den utslagsplats som finns på varje golfhål.

Tillfälligt vatten - En vattensamling som inte ligger i ett vattenhinder. Om bollen hamnar i ett tillfälligt vatten så får man fri dropp utan plikt.

Topp - Ett slag där spelaren träffar högt upp på bollen. Det leder till ett lågt slag som rullar mycket.

Ut -  De första 9 hålen på en 18 håls golfbanan kallas för ut.

Vattenhinder - Är ett hinder inom golf i form av en sjö, damm eller dike.  Ett vattenhinder markeras med gula markeringar. Om du hamnar i ett vattenhinder så kan du antingen spela bollen från där den ligger, du får dock inte grunda klubban i marken. Ett annat alternativ är att droppa bollen på föregående plats eller att droppa bollen på flagglinjen, dvs i linje med skärningspunkten och vidare rakt bakåt från flaggan. I den linjen får du placera bollen vart du vill.

Wedge - Wedge är en samling för de högt loftade järnklubborna. Lobwedge, sandwedge, gapwedge, pitching wedge.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>